Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Lądek zakończyła zadania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Realizację trzech zadań zakończyła w ostatnim czasie Gmina Lądek.

Wszystkie z nich zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Pierwsze z nich to „Odnowa Wsi Wola Koszucka  poprzez zakup wyposażenia” w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 7 800 zł udało się zakupić 71 sztuk krzeseł do tamtejszej świetlicy oraz namiot.

Kolejne zadanie to „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ląd, gmina Lądek” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W tym wypadku dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 50 000 zł.

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Ląd oraz Gminy Lądek poprzez prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Lądzie. W ramach projektu wykonano między innymi roboty wykończeniowe w sali budynku Domu Ludowego w zakresie okładzin i malowania ścian i sufitu, stolarki drzwiowej oraz robót instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

Również 50 000 zł samorząd pozyskał na projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Lądek”. Zadanie obejmowało utwardzenie podłoża przy sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – w tym wykonanie kostki brukowej w dwóch wiatach przystankowych, a także miedzy innymi zakup dwóch wiat przystankowych, czy tablic ogłoszeniowych.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz