Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Orchowo dofinansuje nowy wóz dla PSP w Słupcy. Pojazd dostaną także strażacy z OSP Bielsko.

Swoje wsparcie na zakup nowego wozu dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy zadeklarowała Gmina Orchowo. Pojazd, który zostanie zastąpiony nowym trafi do strażaków z OSP Bielsko.

-W dniu 11 marca 2022 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy mł. Bryg. Zbigniewa Rzemyszkiewicza oraz Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Orchowo Anny Błaszczyk, której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Orchowo w kwocie 180.000,00 zł.

Środki te zostaną przekazane celem wsparcia zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Środki te zostały już zabezpieczone w budżecie Gminy Orchowo.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie Piotr Bukowski oraz Komendant Gminny Piotr Wędzikowski, a także Zastępca Wójta Gminy Orchowo Ewelina Gumienna.
Przypomnijmy, że dzięki temu Komenda PSP w Słupcy deklaruje przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 2007 roku marki MAN o wartości ok. 350 tys. zł i przebiegu ok. 66 tys. km dla jednostki OSP w Bielsku- czytamy na stronie Urzędu Gminy w Orchowie.

 

FOTO: Urząd Gminy w Orchowie


Brak komentarzy

Dodaj komentarz