Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Gmina Powidz zrywa umowę z wykonawcą przebudowy rynku. Zwłoka w wykonaniu prac, chaos, brak nadzoru.

Gmina Powidz odstąpiła od umowy na roboty budowlane dotyczące zadania „Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”.

-Chciałbym poinformować, że 20 października br. odstąpiliśmy od umowy o roboty budowlane zadania ,,Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” zawartej z firmą TECH-FEN Grzegorz Osiewała. Umowa zawarta została 21 lutego 2020 r. więc ponad 2,5 roku temu. Zgodnie z aktualnym aneksem do umowy, Wykonawca ten powinien zakończyć prace do 20 czerwca 2021 r.

Każdy kolejny etap realizacji zadania obarczony był zwłoką wykonaniu prac, a ponadto występował chaos na placu budowy, brak nadzoru, problemy z dostawą do materiałów czy realizacją poszczególnych rodzajów robót, przerwy w poszczególnych pracach. Występowały zaniedbania z zabezpieczeniem przez Wykonawcę placu budowy, co skutkowało zgłoszenia na Policję czy PIP.Ostatnie miesiące wymagaliśmy od Wykonawcy przedkładania harmonogramu zakończenia zadania, nawet z podziałem na dni. Weryfikowaliśmy ich realizację. Nie były one wykonywane. Przeprowadzaliśmy wizje na placu budowy między godz. 8 a 9 rano. Pracowników o tej porze nie było na placu budowy, a ostatnie dni wykonywali wyłączne działania pozorowane – porządki, grabienie liści. Było to nie do zaakceptowania, zważywszy na ponad roczną obsuwę w zakończeniu robót!

W ostatnim czasie otrzymywaliśmy informacje od innych Zamawiających o rozwiązaniu umów z przedsiębiorstwem Tech-Fen Grzegorz Osiewała, a także zaczęły trafiać do nas zajęcia komornicze dot. przedsiębiorcy. Spowodowało to uzasadnione obawy o brak możliwości zakończenia zadania przez Wykonawcę i duże ryzyko utraty dofinansowania przez Gminę jak i partnera projektu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Co dalej?Od tego tygodnia uruchomiony jest przejazd pierzeją zachodnią, co oznacza, że obecnie możliwy jest przejazd samochodami wokół całego rynku. Prosimy obserwować oznaczenie. Przypominam, że skręt z rynku w ul. Warszawską, które jest jednokierunkowa, nie jest możliwy. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja robót wykonanych w ramach 4 etapu zadania. Trzy wcześniejsze są zrealizowane.

Na podstawie inwentaryzacji ogłosimy postępowanie w celu wyboru nowego Wykonawcy, który zakończy tak oczekiwaną przez nas wszystkich inwestycję. Gmina będzie podejmować wszystkie działania prawne w celu uzyskania kar umownych oraz kosztów innych szkód od Wykonawcy Tech-Fen Grzegorz Osiewała. Negatywne doświadczenia ze współpracy, straty wizerunkowe oraz okoliczności prawne i faktyczne (spisane w opasłych notatkach i protokołach z rad budowy) stoją po naszej stronie!

Przy rynku zamówień publicznych takie sytuacje się zdarzają, mieliśmy pecha. Uważam, że podjęta teraz decyzja jest słuszna i zgodna z interesem gminy oraz przepisami prawa. Proszę o wyrozumiałość- informuje wójt, Jakub Gwit.

2 odpowiedzi

  1. To i tak trwało zbyt długo umowę trzeba wypowiedzieć przy pierwszych potknięciach ze strony wykonawcy .Może to oznaczać ,że przetargi wygrywane są za zbyt niską cenę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *