Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Słupca ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jej pracowników

Przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników ostrzega Urząd Gminy w Słupcy.

-Uwaga. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że po terenie gminy Słupca chodzą osoby podszywające się pod pracowników/współpracowników Urzędu i zbierają dane (w tym dane osobowe) od mieszkańców. Głównym tematem ich zainteresowań są rodzaje stosowanego opału, typ pieca grzewczego, dane osobowe i kontaktowe właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że Urząd Gminy Słupca nie zbiera w ten sposób danych, nie są prowadzone tego rodzaju wywiady. W przypadku pojawienia się osób próbujących zebrać w ten sposób dane, należy przed udzieleniem jakichkolwiek informacji poprosić o przedstawienie legitymacji służbowej i stosownego upoważnienia.

Jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoby zbierające dane podszywają się pod jakąś instytucję należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Policję (tel. 112)- czytamy na stronie Gminy Słupca.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz