Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Gmina Słupca uchwaliła budżet na 2023 rok. Do oświaty dołoży ponad 10 milionów.

Radni Gminy Słupca na dzisiejszej sesji uchwalili budżet na 2023 rok.

Zgodnie z nim dochody samorządu wyniosą 52 239 085 zł, a wydatki 57 571 991,35 zł. Oznacza to deficyt w kwocie 5 332 906, 35 zł.

Największą część budżetu jak zwykle stanowić będą wydatki na gminną oświatę, które zaplanowano na poziomie 22 514 041 zł. Pomijając subwencję oświatową samorząd dokłada na ten cel z własnej kieszeni ponad 10 000 000 zł.

Na inwestycje zaplanowano z kolei 15 266 968,70 zł. Środki te zostaną przeznaczone głownie na przebudowę i rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody w Kątach i Józefowie, a także budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalnie oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Piotrowicach.

Powstaną także krótkie odcinki dróg w  Cieninie Kolonii i Marcewku. Największą inwestycją drogowa będzie budową ulic Jeziornej w Piotrowicach. Zadanie to podzielono na dwa lata. Kwota na ten cel zabezpieczona w 2023 roku to 7 125 000 zł. 857 974 065 zł w budżecie przeznaczone zostanie na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na 11 obecnych na sesji radnych 10 poparło projekt Uchwały Budżetowej. Przeciw był Łukasz Graczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *