Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gmina Strzałkowo przeprowadzi konsultacje w sprawie zmiany nazwy jednej z miejscowości

Wójt Gminy Strzałkowo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenia urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.

-Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 11-24 kwietnia br. Można wziąć w nich udział na dwa sposoby: Przesyłając formularz na adres Urzędu Gminy (adres al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo) lub składając go bezpośrednio w sekretariacie Urzędu; Przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą elektroniczną na adres: ug@strzalkowo.pl.

W konsultacjach mogą brać udział: mieszkańcy miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi, organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działające na terenie objętym konsultacjami w zakresie ich działalności statutowej, jednostki pomocnicze gminy na terenie objętym konsultacjami, wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie objętym konsultacjami, inne podmioty zainteresowane działające na terenie objętym konsultacjami.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz