Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gminny Dzień Profilaktyki

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Słupcy zorganizowały Gminny Dzień Profilaktyki w Kowalewie Opactwie.

Dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych gminy Słupca przygotowano występy, wykłady, pokazy i konkursy. Do współpracy zaproszono samorządowców, psychologów, pedagogów, strażaków, harcerzy, uczniów ze szkoły średniej oraz aktorów. Wszystko po to, aby pokazać, że można spędzać wolny czas bez stosowania używek i przemocy oraz propagować ideę niesienia pomocy innym.

Gminny Dzień Profilaktyki zorganizowano w poniedziałek 10 czerwca w Hali Sportowej przy szkole w Kowalewie Opactwie. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły działające na terenie gminy Słupca. Głównym założeniem przedsięwzięcia było propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zwiększenie świadomości uczniów odnośnie zagrożeń ze strony narkotyków, dopalaczy, czy alkoholu. Organizatorzy włączyli też do programu dnia treści dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie wakacji i wypoczynku nad wodą.

Spotkanie rozpoczął spot promujący kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają”, a po nim zaproszono uczestników na spektakl teatralny „Dopalacze – ruletka życia i śmierci”. Następnie uczniów podzielono na grupy, dla których przygotowano specjalne wykłady i warsztaty. Później przyszedł czas na konkursy, zabawy i pokazy prowadzone przez policjantów, strażaków i harcerzy. Na stoisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Zagórowa ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie tej szkoły przygotowali również pokaz taneczny.

Na zakończenie imprezy zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu z III edycji projektu „Poznajemy swoje korzenie”. Projekt prowadzili policjanci wspólnie z muzealnikami, przedstawicielami urzędów ochrony zabytków oraz przyrodnikami. Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie młodzieży z tematyką ochrony dziedzictwa narodowego i przyrodniczego.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz