Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Gotowi na referendum

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w związku ze zbliżającym się referendum było tematem nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Strzałkowo. Tradycyjnie, obwód ten powstanie w Domu Pomocy Społecznej.

Pomimo nadzwyczajnego trybu zwoływania oraz okresu wakacyjnego, radni zjawili się na sesji w komplecie. W porządku obrad znalazło się podjęcie tylko jednej uchwały, dotyczącej właśnie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy, w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum. Przypomnijmy, że głosujący odpowiedzą w nim na trzy pytania: czy są za wprowadzeniem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu; czy są za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa” i czy są za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Gmina Strzałkowo podzielona została na sześć stałych obwodów głosowania, a ostatnią uchwałą odrębny, siódmy obwód utworzono w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz