Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Groby powstańców wielkopolskich zostaną oznakowane

Towarzystwo Powstania Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 rozpoczęło akcję oznakowania mogił uczestników zwycięskiego zrywu niepodległościowego sprzed stu lat, znajdujących się na cmentarzach w powiecie słupeckim. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu „Niepodległa”.

O realizacji przedsięwzięcia poinformował senator Robert Gaweł, prezes gnieźnieńskiego koła TPPW podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w której uczestniczył między innymi Jakub Gwit, wójt gminy Powidz. Jest ona partnerem Towarzystwa w zadaniu pod nazwą „Oznakowanie grobów powstańców wielkopolskich 1918/1919 
oraz wymiana starych oznaczeń na terenie powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego 
i słupeckiego”. Wnioskodawcami mogą być potomkowie powstańców, chociaż w wyjątkowych sytuacjach nie tylko.

Wnioski można pobrać, a następnie złożyć wraz z kserokopią dokumentacji potwierdzającej udział przodka w powstaniu osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „TPPW” w sekretariacie starosty słupeckiego przy ul. Poznańskiej 20. Termin składania wniosków mija 31 października, chociaż warto zrobić to jak najwcześniej. W październiku i listopadzie wolontariusze oznaczą groby powstańców. Akcja jest bezpłatna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-883-45-15.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz