Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Grzeszczak w Krajowej Radzie Prokuratury

Eugeniusz Grzeszczak został członkiem Krajowej Rady Prokuratury. Wyboru dokonali posłowie na 90. posiedzeniu Sejmu.

Poseł ziemi słupeckiej zajął miejsce Mieczysława Łuczaka, który został wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jego kandydaturę zgłosiły kluby parlamentarne PSL i PO, a poparło 405 posłów. Eugeniusz Grzeszczak jest jednym z czterech posłów reprezentujących Sejm w Krajowej Radzie Prokuratury.

Warto wspomnieć, że Krajowa Rada Prokuratury to organ władzy państwowej utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010, która rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. KRP jest w swojej konstrukcji wzorowana na Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i spełnia wobec prokuratorów zadania zbliżone do tych, jakie KRS wypełnia względem sędziów. W przeciwieństwie do KRS nie jest jednak organem konstytucyjnym, a podstawę prawną do jej działania stanowi ustawa o prokuraturze.

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury z Eugeniuszem Grzeszczakiem w składzie odbędzie się najprawdopodobniej 27 kwietnia.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz