Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Jak wygląda odśnieżanie w Gminie Powidz?

Tym razem sprawdziliśmy jak wygląda odśnieżanie w Gminie Powidz.

-Gmina Powidz informuje, że podmiotem zajmującym się odśnieżaniem dróg gminnych oraz likwidacją śliskości na tych drogach w oparciu o podpisaną umowę jest firma Usługi Rolne Michał Wełnic z Wylatkowa. Świadczenie usługi likwidacji śliskości odbywa się sprzętem mechanicznym poprzez posypywanie kruszywem lub mieszanką piasku i soli drogowej.

W przypadku występowania zjawisk typu gołoledź i ślizgawica w nocy. Usługodawca jest zobowiązany wykonać usługę we wczesnych godzinach rannych, a w przypadku zaistnienia tych warunków w innej porze, a po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu konieczności świadczenia usługi z koordynatorem robót publicznych.

Świadczenie usługi odśnieżania dróg gminnych odbywa się w pierwszej kolejności drogach utwardzonych a w drugiej kolejności na drogach gruntowych , po zaistnieniu takich warunków pogodowych, kiedy to opady śniegu będą budować warstwę na drodze o grubości co najmniej 10 cm oraz po ustaniu opadów śniegu.

W przypadku nocnych opadów śniegu, usługodawca jest zobowiązany wykonać usługę nie później niż do godz. 7.00, a w przypadku zaistnienia konieczności świadczenia usługi w ciągu dnia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z koordynatorem robót publicznych.

Usługodawca dysponuje pługopiaskarką i pługami do świadczenia usług. Stawki za odśnieżanie i likwidację śliskości wynoszą 130 zł brutto/km. W przypadku kiedy Wykonawca świadczy za jednym przejazdem tras usługę likwidacji śliskości i odśnieżania przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 130 zł brutto/km + 50%.

Kwota zabezpieczona w tegorocznym budżecie na realizację akcji zima to : 134.500 zł- czytamy w odpowiedzi Urzędu na nasze pytania.

 

FOTO: Poglądowe


Brak komentarzy

Dodaj komentarz