Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Jednogłośne absolutorium w gminie Słupca

Wójt gminy Słupca, Grażyna Kazuś otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy radni biorący udział we wczorajszej sesji Rady Gminy.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Słupca za 2014 rok wyniósł 25.403.721,59 zł po stronie dochodów i 25.989.779,36 zł po stronie wydatków. Stanowiło to odpowiednio 98,48% i 95,25% planu. Tradycyjnie, największą pozycją w budżecie była oświata. Na jej funkcjonowanie gmina przeznaczyła ponad 11 milionów złotych. Ponad 3,5 miliona z budżetu wydane zostało na pomoc społeczną, a 2,5 miliona stanowiły inwestycje. – To nie był łatwy rok – mówi Jerzy Kopczyński, przewodniczący Rady Gminy Słupca.

 

 

W głosowaniu wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielili jednogłośnie absolutorium wójt gminy. Grażyna Kazuś za dobrą współpracę podziękowała całej Radzie, kierownikom i pracownikom referatów, swojemu zastępcy i sekretarzowi gminy oraz skarbnikowi.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz