Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Jednogłośne absolutorium w Strzałkowie

Takiego wyniku głosowania można było się spodziewać. Radni z gminy Strzałkowo jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok i udzielili wójtowi absolutorium.

Budżet gminy Strzałkowo na 2015 rok został uchwalony 18 grudnia 2014 roku i początkowo zakładał prognozowane dochody w wysokości 28.535.304 zł oraz limit wydatków w wysokości 28.197.756 zł. W ciągu roku dokonano w nim 28 zmian i ostatecznie budżet zamknął się na poziomie 31.776.279,08 zł po stronie dochodów i 32.037.859,17 zł po stronie wydatków. Blisko połowę wszystkich dochodów gminy stanowiły dochody własne z tytułu podatków i opłat (15.147.759,38 zł), w dalszej kolejności były subwencje (9.265.896,00 zł) i dotacje (7.362.623,70 zł). Warto dodać, że obniżenie górnych stawek podatków spowodowało utratę przez gminę dochodu w wysokości ponad półtora miliona złotych.

Na inwestycje w 2015 roku samorząd gminy Strzałkowo przeznaczył 3.898.092,84 zł. Wśród najważniejszych zadań można wymienić m.in. budowę sieci wodociągowych na terenie gminy, modernizację oczyszczalni ścieków w Strzałkowie, przebudowy dróg dojazdowych m.in. w Strzałkowie, Szemborowie i Kornatach oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicami: Górną i Dworcową w Strzałkowie.

Na wczorajszej sesji Rady Gminy radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznali się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przyjęciu sprawozdania radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium. Włodarz gminy podziękował wszystkim za pomoc i zaufanie, a otrzymane kwiaty przekazał skarbnik Teresie Jóźwiak tłumacząc, że prawidłowe wykonanie budżetu to głównie jej zasługa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *