Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„Jesteśmy murem za dyrektorem Spachaczem i doceniamy jego zasługi”

Nie milkną echa odwołania pełniącego obowiązki dyrektora SPZOZ w Słupcy, Rafał Spachacza.

W specjalnym liście nadesłanej do naszej redakcji swojej poparcie dla jego osoby wyraził personel szpitala. -W związku z decyzją Starosty Powiatu Słupeckiego Jacka Bartkowiaka, wykonaną rękami Zarządu Powiatu Słupeckiego, o natychmiastowym odwołaniu Pana dr. n. med. Rafała Spachacza ze stanowiska p.o. Dyrektora naszego szpitala my, pracownicy SPZOZ w Słupcy, wyrażamy swoją jednoznaczną dezaprobatę dla trybu, sposobu i uzasadnienia odwołania naszego Dyrektora z pełnionej funkcji oraz zachowań i wyjaśnień Pana Starosty Jacka Bartkowiaka, który odwołując Dyrektora jednocześnie podczas spotkania z personelem podkreślał jego zasługi i jakość dotychczasowej pracy.

Pan Dyrektor dr Rafał Spachacz pozostawał w najtrudniejszym okresie pandemii zawsze na stanowisku, w dzień, nocą, w dni robocze i dni wolne, nie zdalnie pod telefonem ale na miejscu, zawsze przy nas, w trosce o szpital, jego personel, ale – co najważniejsze – o pacjentów! Robił to absolutnie z odruchu serca, starając się na początek wyprowadzić jednostkę z trudnej sytuacji kadrowej i organizacyjnej, a następnie w sposób wzorcowy przeprowadzić szpital przez okres pandemii, co wielokrotnie było dostrzegane i podkreślane nawet na szczeblu
krajowym.

Byliśmy dumni z takiego Dyrektora, który nie tylko jest specjalistą zdrowia publicznego, ale jednocześnie z punktu widzenia naukowego doświadczenia wirusologicznego był jedną z kilkunastu najlepszych fachowców w tej dziedzinie w kraju. Nie tylko pełnił funkcję naszego szefa, ale był liderem w najlepszym znaczeniu tego słowa, motywując nas do wysiłku, wzbudzając w nas wiarę w sens poświęcenia dla dobra lokalnej społeczności.

To dzięki Jego wysiłkom nasz szpital, jako jednoimienny, postrzegany był jako jeden z najlepszych tego typu ośrodków w Polsce, w tym najgorszym okresie pandemii. Minister Zdrowia docenił w marcu 2021 r. Dyrektora dr. Rafała Spachacza odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Dzisiaj zostawia szpital z kompletną obsadą kadrową, z około 3,2 milionami złotych nadwyżki budżetowej za dotychczasowe miesiące 2021 roku, doposażony w wiele nowoczesnych sprzętów wywalczonych z Jego inicjatywy, z pozytywną oceną kontroli NIK i setkami podziękowań tak od licznych instytucji państwowych jak i prywatnych ludzi odratowanych w naszym szpitalu!

Wszystkim nam było wiadomo, że pan Starosta J. Bartkowiak chce za wszelką cenę uruchomić nowo wybudowaną część szpitala dla pozyskania efektu PR, wmawiając wszystkim wokół, że za grosze da się go doposażyć i uruchomić. Jako specjaliści wiemy, że sprzęt medyczny certyfikowany do takich celów, zwłaszcza w takich obszarach jak blok operacyjny czy sale zabiegowe to ogromny koszt, i nie da się tego zapewnić po cenach mebli z „marketu”. Zarzuty w uzasadnieniu odwołania są naciągane, nieprawdziwe, szkalujące a ich sformułowanie winno być rozliczone. Takie zachowanie nie może pozostać bezkarne i bez odzewu. Dyrektor Spachacz nie chciał dopuścić do narażenia chorych na niezgodne z przepisami warunki leczenia, a szpitala na ogromne koszty utrzymania obiektu, który nie jest w stanie – mówiąc w prostych słowach – na siebie „zarobić”.

Dodatkowo Starosta i Zarząd Powiatu nie odpisali na liczne pisma dyrekcji wskazujące działania niezgodne z literą prawa i dobrymi zasadami zarządzania. Ze względu na ten spór, Dyrektor Spachacz wielokrotnie prosił na piśmie o wyłonienie w konkursie nowego dyrektora – czego nie zrobiono przed pandemią, a gdy już pan Starosta zdecydował się na konkurs, zrobił to w sposób nieudolny, tak, aby ze względów formalnych był on nieważny. Gdy ujawniono ten proceder, sam go odwołał pod pretekstem trwającej pandemii. Sam Dyrektor Rafał Spachacz nie przystąpił wtedy do konkursu, pomimo poparcia jakie udzieliła mu pisemnie znakomita większość personelu Szpitala (w załączniku list poparcia z podpisami), z powodu nieprawidłowości prawnych samej procedury konkursowej.

Jesteśmy skrajnie oburzeni zachowaniem Starosty J. Bartkowiaka i Zarządu, a zwłaszcza sposobem w jaki potraktowano jednego z najlepszych dyrektorów szpitala, jakim mogła się do tej pory poszczycić ta placówka! Niech wybrzmi jednoznacznie, że my, pracownicy szpitala, w tym kadra kierownicza, personel medyczny, administracja i współpracownicy na wszystkich stanowiskach

JESTEŚMY MUREM ZA DYREKTOREM R. SPACHACZEM I DOCENIAMY JEGO ZASŁUGI- czytamy w nadesłanym do redkacji Piotra Czerwińskiego-Mazura piśmie.

Można je zobaczyć TUTAJ. Z kolei TUTAJ znajdziecie list poparcia dla dyrektora z 24 lutego.

 

Aktualizacja 4.04.2022

-Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne- czytamy w informacji nadesłanej przez byłego dyrektora SPZOZ.

 

 

Spachacz odwołany. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala.

 

FOTO: Archiwum


Najnowsze komentarze
 • Dość tych zachowań pana Bartkowiaka. DOŚĆ !!!

  • Dyrektor Rafał Spachacz, to dobry i uczciwy człowiek, uznany specjalista i sprawny menadżer. Jeśli pozbywamy się takich osób, to świadczy to o nieudolności ludzi rządzących. Starosta i Zarząd Powiatu Słupeckiego powinni się wstydzić. Ich działanie, pozbawione jakiegokolwiek formalnego i merytorycznego uzasadnienia godzi w dobro społeczności, która miejmy nadzieję im to zapamięta. Panie Dyrektorze Rafale Spachacz, przywrócił mi Pan wiarę w Polską Służbę Zdrowia,
   za co bardzo dziękuję. Panie Starosto Jacku Bartkowiak, jeśli znaczenie słowa „ honor” jest Panu znane, to mam nadzieję, że się Pan opamięta.

 • No i brawo panie Bartkowiak – już ma pan przeciwko sobie cały szpital (z wyjątkiem żony ;-)

 • Skoro odwołanie p.o.dyrektora niezgodne z prawem to powołanie nowego p.o. też jest niezgodne i wszystkie decyzje nieważne. Ale będzie jazda !!!!

 • Pan Spachacz odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku, zawsze wśród ludzi i dla ludzi z sercem na dłoni o takiego człowieka powinny bić się wszystkie szpitale ale oczywiście dla Starosty ważniejsza jest polityka niż profesjonalizm. Zastanówcie się w Słupcy po co Wam taki Starosta?

 • Proponujemy pilne sprawdzenie rozliczenia przez Starostę dotacji za 2019 i 2020 oraz terminów na doposażenie szpitala i będzie wszystko jasne !

 • Jeśli wie się coś o nieprawidłowościach lub popełnieniu czynu zabronionego, to zgłasza się informacje odpowiednim organom, a nie manipuluje opinią publiczną na forach internetowych.

 • Szczególny skutek aktu organu administracji publicznej, jakim jest odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu w trybie natychmiastowym, pociąga za sobą uznanie, że niezależnie od formy aktu i jego nazwy (decyzja, uchwała, zarządzenie), konieczne jest zawsze zapewnienie możliwości wypowiedzenia się przez zainteresowanego, którego dotyczy postępowanie na każdym jego etapie oraz należyte uzasadnienie podjętego aktu.

  Oba wymienione wyżej obowiązki są wywodzone m.in. z przepisu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego i dodatkowo z art. 16 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, przyjętego przez Parlament Europejski w formie rezolucji w dniu 6 września 2001 r. stanowiącego o prawie każdej jednostki do wysłuchania i złożenia wyjaśnień (por. wyrok WSA w Łodzi z 10 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 546/10, wyrok WSA w Lublinie z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Lu 609/11, wyrok WSA w Warszawie z 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 19/17.

 • Jaca, idą po nas…

  Lancia

 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.

  • wyrok NSA dzieki za informację

Dodaj komentarz