Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Jubileusz 10-lecia Klubu PTTK Witkowo działającego przy Oddziale PTTK w Słupcy

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 21 kwietnia br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

W podsumowaniu dekady działalności witkowskiego Klubu oprócz Członków i Sympatyków udział wzięli również: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak, reprezentujący Starostę Słupeckiego Pana dra Jacka Bartkowiaka i Zarząd Powiatu Słupeckiego Tadeusz Raczkowski oraz Honorowy Prezes Oddziału PTTK w Słupcy. Na część turystyczną do Powidza przybył także poseł Tadeusz Tomaszewski.

Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń nie zabrakło także tych wręczonych z ramienia Samorządu Powiatu Słupeckiego. Starosta nagrodził i wyróżnił 9 działaczy turystycznych z Klubu: Danutę Stefańską, Kazimierza Janickiego, Andrzeja Kasprzyka, Bartka Jankę, Michała Szmydta, Krzysztofa Ogórka, Dobrosławę Domachowską i Teresę Zarzykę.

Występujący w imieniu Starosty odczytał list gratulacyjny oraz złożył życzenia wszystkim nagrodzonym i członkom witkowskiego Klubu ze słupeckiego Oddziału PTTK. Wydarzenie uświetniła wystawa fotografii z wycieczek oraz turystyczne spotkanie okolicznościowe w Powidzu.

Klubowi PTTK z Witkowa organizującemu tak wiele imprez dla środowiska witkowskiego i słupeckiego, przyczyniającemu się do promowania piękna ziemi naszego regionu życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej.

 

 

TEKST/FOTO: Starostwo Powiatowe w Słupcy/Gmina Witkowo


Brak komentarzy

Dodaj komentarz