Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kolejne laptopy w Gminie Strzałkowo rozdane

Gmina Strzałkowo zakupiła kolejne laptopy w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W pierwszym rozdaniu konkursu do dzieci z terenu naszej Gminy trafiło 211 laptopów, 17 komputerów stacjonarnych i 10 tabletów na kwotę 464 711,22 zł.

Dzięki oszczędnościom powstałym w postępowaniu przetargowym ogłosiliśmy nabór uzupełniający, w wyniku którego udało się zakupić dodatkowe 53 laptopy za 105 477,42 zł. W ten sposób sprzęt trafił łącznie do 291 dzieci z terenu Gminy.

Konkurs grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz