Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Konferencja o zwalczaniu zagrożeń przeciwko dziedzictwu kulturowemu

W Sali Opackiej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie odbyła się dwudniowa konferencja pod nazwą. „Praktyczne aspekty zwalczania zagrożeń przeciwko dziedzictwu kulturowemu na tle lokalnych uwarunkowań archeologiczno-sakralnych – Małe Ojczyzny”.

– Konferencję  6 i 7 września zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Słupecki” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W sympozjum biorą udział m.in. eksperci z dziedziny zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, archeolodzy, przedstawiciele organów ścigania i samorządowcy. Wśród nich satorata, Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak.

Konferencję otworzył ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, przełożony lądzkich salezjanów.

Pierwszy wykład jakiego wysłuchali zebrani dotyczył praktycznych aspektów współpracy służb konserwatorskich z organami ścigania. Prelegentem była Agnieszka Szymczyk – Główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom z Wydziału ds. Kontroli i Nadzoru Konserwatorskiego Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN – czytamy na stronie starostwa.

 

 

FOTO: Starostwo Powiatowe w Słupcy/Michał Pyrzyk


Najnowsze komentarze
  • A za czyje pieniądze została zorganizowana ta konferencja?

  • Konferencję zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy dzięki dotacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie

  • A czy wstęp na taką konferencję miał każdy zainteresowany obywatel czy tylko osoby z branży policyjnej i ochrony zabytków?

Dodaj komentarz