Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Konkurs Krajoznawczy w Zawodówce

Już po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego wzięli udział w Konkursie Krajoznawczym, którego organizatorem jest Katedra Filologii PWSZ w Koninie.
Celem zmagań konkursowych jest upowszechnianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz popularyzowanie kultury niemieckojęzycznej. Składa się on z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Pierwszy został przeprowadzony w dniach od 5 do 12 listopada. Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie z siedmiu klas: 1TA, 1TB, 2TA, 2TB, 3TA, 4TA, 4Ti. Zadaniem uczestników było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 20 pytań testowych dotyczących podstawowych wiadomości z zakresu historii, polityki, szeroko pojętej kultury i sportu oraz architektury, geografii i życia codziennego Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono trzyosobową reprezentację szkoły, która weźmie udział w finale konkursu 25 listopada 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Do etapu finałowego zakwalifikowali się:Jan Szmyt (4TA), Dawid Wawrzyniak (4TA) i Dawid Wiatrowski (4 Ti). Etap szkolny konkursu przygotowały i przeprowadziły Arleta Szustakiewicz i Mirosława Zimniewicz.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz