Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kontrolują zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że 1 sierpnia pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska rozpoczęli kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole obejmują także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strzałkowo.

Działania będą przeprowadzane według Planu Kontroli.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć TUTAJ.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz