Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kostanenccy w Portugalii

Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, rozpoczęli realizację mobilności międzynarodowej „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie”, 
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia, adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W mobilności zagranicznej wezmą udział dwie grupy uczestników wraz z opiekunami. Oto pierwsze refleksje uczniów, którzy polecieli do Portugalii dnia 26 września pod opieką swoich nauczycielek, Agnieszki Bagrowskiej i Magdaleny Wojnicz.

-Portugalskie niebo przywitało nas słońcem, a tętniące życiem miasto wprowadziło ponownie w wakacyjny klimat. Z położonego w malowniczej scenerii Porto pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania – pięknego Barcelos. Instytucją, która nas przyjmuje i sprawuje nad nami pieczę jest portugalska szkoła średnia Agrupamento de Escolas de Barcelos.

Najbliższe kilka dni spędzimy wykonując szereg zaplanowanych działań projektowych doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest w języku angielskim, więc będziemy mieli możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym.

Czas na portugalskiej ziemi będziemy spędzać realizując konkretne zadania zawarte w projekcie. Program wyjazdu jest bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem jest również przybliżenie bogactwa wielowiekowej kultury Portugalii, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej- relacjonuje uczeń klasy 3 LO, Patryk Bartkowiak.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz