Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

KRUS organizuje konkurs plastyczny

Do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci z szkół podstawowych zaprasza słupecki KRUS.

-Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz promowanie wiedzy o zasadach BHP w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkoły do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiega pod hasłem: „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – OD 30 LAT WYPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz