Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kto ma rację, czyli konflikt powiatu z gminą trwa

Przekształcenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie mocno podzieliło w ostatnim czasie samorządy powiatu słupeckiego i gminy Strzałkowo. Jak się okazało kwestia szkoły to tylko jeden z elementów konfliktu.

Sprawa przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od początku spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem gminy Strzałkowo. Kolejne spotkania i wymiany zdań nie przyniosły rozstrzygnięcia, a tylko jeszcze bardziej zaogniły relacje na linii powiat-gmina. Sytuacja ta znalazła potwierdzenie na ostatniej sesji Rady Powiatu. Zanim radni przystąpili do głosowania w sprawie przekształcenia ZSP, starosta zarzucił wójtowi gminy Strzałkowo wielokrotne działanie na niekorzyść szkoły i powiatu. Wyliczanka była bardzo długa i szczegółowa dlatego, by niczego nie pominąć, poniżej prezentujemy nagranie wypowiedzi starosty.

 

 

Podsumowując, starosta stwierdził: W 2007 roku powiat przekazał gminie 1,6 ha gruntu wydzielonego z działki szkolnej na budowę boiska, którego do dziś nie ma. W 2013 roku po raz kolejny nieodpłatnie przekazaliśmy prawie hektar. W zamian za tą działkę Rada Gminy miała dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Dziś możemy przeczytać, że z tej racji iż Rada Powiatu coś kombinuje przy przekształceniu szkoły, gmina jest skłonna się wycofać z tych zmian. (…) Zastanawiam się ile jeszcze można od nas wyciągnąć w imię przyjaźni i dobrej współpracy. Ile jeszcze musielibyśmy obkrawać mienie szkoły, żeby nie być torpedowanym przez nie wiadomo jakie argumenty ze strony gminy Strzałkowo – skwitował starosta.

Wójt gminy Strzałkowo na sesji nie był obecny, jednak szybko odpowiedział na zarzuty starosty przygotowując krótkie oświadczenie. – Odnosząc się do zarzutów podnoszonych na sesji Rady Powiatu stwierdzam, że starosta w wielu kwestiach mija się po prostu z prawdą. Ostatnie działania naszego samorządu były podyktowane wyłącznie uzyskaniem wiedzy na temat planowanego przez starostę przekształcenia ZSP w Strzałkowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz troską o najbliższą przyszłość tej placówki. Zadaję sobie także ważne pytanie, mianowicie kiedy starosta mówi prawdę? Czy wtedy kiedy przez ostatnie 8 lat artykułował publicznie wzorową wręcz współpracę z samorządem gminy Strzałkowo, czy dziś kiedy mówi o braku takiej współpracy – czytamy w oświadczeniu. Wójt nie wskazał więc, które zarzuty stawiane przez starostę są nieprawdziwe. Z zapisu w księdze wieczystej wynika jednak, że do roku 2013 działka, którą gmina rzekomo chciała zabrać powiatowi należała do Agencji Nieruchomości Rolnych, a nie do powiatu jak twierdził starosta. Co prawda była ona użytkowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i z mocy prawa powiatowi się należała, ale nie był on jej właścicielem. Trudno więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że gmina chciała zabrać powiatowi coś co tak naprawdę nie należało do niego. Jeśli chodzi o boisko, o którym wielokrotnie wspominał starosta, to rzeczywiście do tej pory ono nie powstało, jednak od kilku lat niedaleko szkoły funkcjonuje Orlik. Co ważne, od samego początku bez żadnych przeszkód mogą z niego korzystać również uczniowie ZSP- o czym starosta już nie wspomniał.

 


Najnowszy komentarz
  • Ale o co chodzi?

Dodaj komentarz