Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Kuratorium przeciwko likwidacji Przedszkola w Piotrowicach

Znamy opinię Kuratorium Oświaty dotyczącą zamiaru likwidacji Przedszkola w Piotrowicach. Jest on negatywna.

Jak już informowaliśmy decyzję o zamiarze likwidacji radni podjęli na sesji w styczniu. Wcześniej pod Urzędem odbył się protest mieszkańców przeciw planowanej Reformie Oświaty. Ta ostatecznie ponownie nie weszła w życie. Większość radnych poparła jednak likwidację Przedszkola w Piotrowicach.

Za byli: Jerzy Kopczyński, Artur Kuchowicz, Jan Kujawa, Hanna Smarzyńska, Mariusz Szczepaniak, Sławomir Wesołek, Józek Włodarczyk i Leszek Woźniak. Przeciw głosowali Katarzyna Błaszczyk, Leszek Michałowicz, Damian Piasecki, Joanna Przybylska i Kazimierz Spławski.Od głosu wstrzymali się Łukasz Graczyk i Agata Urbaniak.

Zgodnie z obowiązującym prawem o zamiarze likwidacji Gmina musiała poinformować Kuratorium Oświaty i uzyskać pozytywną opinię w tej sprawie. Tak się jednak nie stało, a decyzja jest negatywa. Jej powodem są między innymi rozbieżności w liczbie dzieci w podjętej przez Gminę uchwale.

 

 

-Dane statystyczne przedstawione we wniosku wskazują, że w Przedszkolu w Piotrowicach liczba dzieci w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2022 oscylowała na poziomie 11-13 dzieci, a w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza do niego 12 dzieci. Jednak ta liczba nie pokrywa się z dalszymi informacjami w uzasadnieniu do uchwały (…) – czytamy w opinii Kuratorium. W dalszej części pisma skierowanego do Urzędu czytamy, że Przedszkole posiada niezbędną infrastrukturę i wyposażenie, a także, że zostało wyremontowane przy współudziale rodziców, którzy dobrze oceniają jego działalność i współpracę z nauczycielami.

-Rodzicie mocno angażują się w funkcjonowanie przedszkola, o czym świadczyć mogą nakłady finansowe oraz zaangażowanie w liczne prace remontowe. Dużym walorem przedszkola jest jego usytuowanie w pobliżu miejsca zamieszkania-czytamy dalej we wspomnianym dokumencie. Kuratorium wskazuje także na rozbieżności dotyczące przedszkola w Młodojewie, do którego w przypadku zamknięcia placówki w Piotrowicach miałyby trafić dzieci.

-Jak wynika z protokołu kontroli, w opinii dyrektora przedszkola wymiary sali umożliwiają prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego o łącznej liczebności nie większej niż 40 dzieci, czego potwierdzeniem są zapisy zawarte w protokołach kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy z 2017 roku.

-(…) Mając na uwadze powyższe nie można przyjąć, że dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola w Piotrowicach oraz przyjęte w wyniku rekrutacji na kolejny rok szkolny będą mogły realizować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Młodojewie— czytamy w opinii Kuratorium Oświaty, które wskazuje też na uciążliwość związaną z dowozem dzieci z Piotrowic do Młodojewa.

Na koniec Kuratorium podkreśla, że o decyzji dotyczącej zamknięcia Przedszkola nie może decydować tylko kryterium ekonomiczne, a takie działanie budzi duży sprzeciw społeczny. Całą treść dokumentu znajdziecie TUTAJ.

Od tej decyzji Gmina może złożyć odwołanie skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Protestowali przeciwko likwidacji szkół w Gminie Słupca


Najnowszy komentarz
  • Gmina nie potrafi porządnie przygotować wniosku, a co tu mówić o zarządzaniu! Wstyd!

Dodaj komentarz