Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Laptopy w ramach grantów PGR w Powidzu

Gmina Powidz pozyskała 92 500 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

-Konkurs organizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu w ramach pozyskanych środków dla 37 uczniów zakupiono laptopy z oprogramowaniem i akcesoriami w postaci słuchawek i myszy. Przekazanie sprzętu nastąpiło 8 sierpnia w Domu Kultury w Powidzu.

Na uroczystości oprócz uczniów i ich rodziców obecni byli zaproszeni goście w osobach: II Wicewojewoda Wielkopolski Pani Beata Maszewska, przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński, radna Rady Gminy Powidz Hanna Bełdzikowska.

Po krótkim przemówieniu Wójta na temat celu wspomnianego projektu grantowego, Pani Wicewojewoda odczytała list wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, po czym wspólnie dokonali wręczenia uczniom sprzętu komputerowego. Stan pandemii COVID-19 ujawnił potrzebę posiadania kompetencji pozwalających swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi.

Dzięki udziałowi w projekcie zmniejszone zostaną ograniczenia informatyczne i wyrównane szanse w dostępie do cyfrowej edukacji, co pozwoli na dogodną realizacje obowiązków szkolnych w naszej Gminie-czytamy na stronie Gminy Powidz.

 

FOTO: Gmina Powidz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz