Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

LBS podsumował rok

Podsumowanie ubiegłorocznej działalności, wytyczenie kierunków na rok obecny oraz udzielenie absolutorium Zarządowi to najważniejsze kwestie jakie podjęte zostały na ostatnim Zebraniu Przedstawicieli Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.

Najwięcej czasu i uwagi podczas spotkania poświęcono na przedstawienie sprawozdania z działalności placówki. Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie wypracował w 2013 roku 2 350 458,19 zł. zysku netto czyli o ponad 700 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Wynik działalności bankowej w tym okresie wyniósł 12 641 907,11 zł, podczas gdy w 2012 r. było to 13 280 346,24 zł. W ten sposób sprawdziły się przynajmniej częściowe zapowiedzi Prezesa Tadeusza Krotoszyńskiego, który już na zeszłorocznym zebraniu przestrzegał, że rok 2013 nie będzie łatwy.

W minionym roku Bank odnotował wzrost wartości podpisanych umów kredytowych. Przyrost dotyczył głównie kredytów preferencyjnych, podczas gdy kredytów komercyjnych udzielono o 99 mniej niż w roku 2012. Wśród kredytów komercyjnych największy udział mają kredyty inwestycyjne i gotówkowe, natomiast w kredytach preferencyjnych- kredyty inwestycyjne z linii Młody Rolnik oraz na kupno ziemi.

Bardzo dobrze w 2013 roku rozwijała się również działalność depozytowa banku. Suma wszystkich depozytów na koniec roku ukształtowała się na poziomie 266 159,78 zł., co oznacza, że plan handlowy zrealizowany został w ponad 107%. – Stan przyrostu oszczędności na pewno świadczy o wielkim zaufaniu jakim obdarzają nas klienci, natomiast drugą kwestią, która na to wpływa jest wysokość oferowanej stopy procentowej – tłumaczył Tadeusz Krotoszyński, Prezes Zarządu. Najwięcej depozytów złożyły osoby prywatne (183 mln zł), następnie rolnicy indywidualni (33 mln zł), a na trzecim miejscu plasują się depozyty budżetu terenowego (18 mln zł). W ogólnej sumie depozytów, depozyty bieżące stanowią ponad 43%, zaś terminowe prawie 57%.
Co roku do dobrej sprzedaży depozytów przyczyniają się lokaty terminowe połączone z losowaniem nagród. W ubiegłym roku odbyły się 4 edycje tych lokat. Na potrzeby wszystkich edycji zostały zakupione przez Bank m.in.: motocykle, rowery, telewizory, tablety, iPady, roboty kuchenne, ekspresy do kawy czy zegarki. W roku ubiegłym poszerzona została również oferta depozytowa o lokatę internetową dla osób fizycznych pod nazwą „e-lokata”.

Nie udało się za to zrealizować planu w zakresie wdrożenia do oferty Banku rachunków walutowych. Realizację tych zamierzeń przesunięto na rok 2014. – Trzeba przyznać, że pomimo tych trudnych warunków w jakich nam przyszło funkcjonować, rok 2013 był zupełnie dobrym rokiem. Cieszy fakt, że pomimo tak dużej konkurencji udało nam się utrzymać ilość klientów, którzy korzystają z naszych usług i choć nie jest to łatwe chcielibyśmy aby ta liczba cały czas rosła. Warto również podkreślić, że w ubiegłym roku nie mieliśmy żadnej skargi dotyczącej naszej działalności – podsumował Prezes. Po odczytaniu sprawozdania z działalności przyszedł czas na głosowanie, w którym jednogłośnie udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi.

Podczas zebrania nie zabrakło także planów na obecny rok. Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami działalności w 2014 roku Zarząd zamierza kontynuować realizowane w poprzednich latach założenia wynikające ze strategii Banku. Zakładany jest m.in. wzrost depozytów o 8%, zwiększenie sprzedaży, głównie kredytów mieszkaniowych i hipotecznych, kredytów w rachunkach bieżących, oraz uruchomienie nowej linii kredytowej na zakup gruntów, zwiększenie ilości wydanych kart płatniczych czy wprowadzenie nowej oferty w zakresie bankowości mobilnej. Planowany zysk netto w 2014 roku ustalono w wysokości 2 180 tys. zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *