Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

LO Słupca z Klasami Patronackimi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Klasy o profilu biologiczno-chemicznym słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego od września 2020 roku zostaną objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

24 czerwca zostało podpisane porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w tej sprawie.

Celem porozumienia jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań dot. nauk biologicznych i medycznych oraz rozpropagowania oferty naukowo-dydaktycznej w Liceum.

Uczniowie słupeckiego LO będą mogli korzystać z zaplecza naukowo-dydaktycznego UM w Poznaniu, a szczegółowy plan pracy będzie na bieżąco ustalany z Dziekanami oraz kierownikami zakładów naukowych Uniwersytetu Medycznego.

TEKST/FOTO: Powiat Słupecki


Brak komentarzy

Dodaj komentarz