Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Miasto będzie kontrolować kosze na śmieci

O kontrolach dotyczących wywozu odpadów z terenu miasta informował podczas ostatniej sesji burmistrz, Michał Pyrzyk.

-Dla zagwarantowania osiągania wymaganych Ustawą o utrzymanie czystości i porządku poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, prowadzone były kontrole podczas odbierania odpadów komunalnych w terenie.
Kontrole będą kontynuowane w następnych miesiącach. Stwierdzenie nieprawidłowej segregacji odpadów będzie skutkować nieodebraniem i pozostawieniem odpadów do przesegregowania. Powtórne stwierdzenie nieprawidłowości, będzie skutkowało nałożeniem opłaty podwyższonej (zamiast 8,00zł /m³ zużytej wody – 25 zł/m³ zużytej wody).

Zgodnie z w/w ustawą były prowadzone kontrole nieruchomości, których właściciele pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości mają obowiązek okazać się tymi umowami i dowodami uiszczania opłat za te usługi. Kontrole będą prowadzone w następnych miesiącach. Jako Burmistrz jestem zobowiązany raz na dwa lata sprawdzać, czy właściciel nieruchomości realizuje obowiązki opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych zgodnie z prawem- mówił burmistrz.

 

FOTO: Poglądowe


Najnowsze komentarze
  • To ja się pytam, kiedy kontrole tego co robimy w łóżkach pod kołdrą, to nie dopuszczalne przeoczenie.

    • Zapytaj tych z Wiejskiej w Warszawie. Burmistrz to nie władza ustawodawcza. Ciąże już rejestrują. Pod kołdrę też zajrzą, a na koniec sprawdzą czym sr_sz.

  • bardzo dobrze ze bedą kontrole. do koszy na smieci na osiedlu Kopernika wrzucają ludzie nie będący mieszkancami osiedla,codziennie to sie dzieje ,podjezdzaja samochody o różnych rejestracjach,z wielkimi workami,napewno nie segregowanymi.A my bedziemy ponosili konekwencje finansowe,.żadnego zabezpieczenia nie ma .Proceder trwa od bardzo dlugiego okresu,niby jest monitpring,bo jest ogloszenie,ale sie tego nie kontroluje.

    • To wypadałoby spisać numery tablic samochodowych i dzwonić na Policję. Każdy widzi, ponarzeka ale reakcji brak. Więc macie jak macie.

Dodaj komentarz