Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zmienia nazwę. „Kto to wymyślił?”

Temat zmiany nazwy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy był dyskutowany podczas ostatniej sesji Rady Powiatu.

Radni głosowali nad uchwałą, w której MOS zmieni nazwę na Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

– Mam trzy pytania dotyczące projektu tej uchwały. Kto to wymyślił? Bo nie wierzę, że wymyśliła to Rada Pedagogiczna MOS-u. Rozmawiałem z kilkoma członkami tego gremium. Ile to nas będzie kosztować jako Powiat? Nie mam tu na myśli tylko wymiany pieczątek. Czy to jest pierwszy krok do zmiany nazw pozostałych jednostek zarówno oświatowych, jak i nieoświatowych, które w nazwie nie zawierają słowa „powiatowy”- pytał radny, Mariusz Król.

– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy funkcjonuje w Słupcy od roku 1993. Początkowo zadania tego ośrodka ograniczały się do terenu Miasta Słupcy, natomiast w momencie kiedy jednostkę przejął pod swe skrzydła Powiat stopniowo rozszerzano działalność o gminy wchodzące w jego skład. Ta działalność jest na tyle zauważalna, że powinna moim zdaniem zostać również uwzględniona jeśli chodzi o nazwę samej instytucji, bo wielu uczestników zajęć organizowany przez MOS do końca nie wie, że to za pieniądze Powiatu.

Nie wstydzimy się działalności MOS-u, wręcz przeciwnie jesteśmy dumni. Niedługo będziemy mieli okazję współorganizować Wojewódzką Inaugurację Roku Sportowego za sprawą sukcesów naszych sportowców i organizowanych przez MOS zawodów o zasięgu powiatowym i rejonowym. Stąd też ten pomysł zmiany nazwy wyszedł z Zarządu został pozytywnie zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną. Jakie będą koszty? W tym roku rzeczywiście pewnie sprowadzi się to do zmiany pieczątek, bo na pewno nie będziemy dodatkowo zasilać budżetu MOS-u o środki przeznaczone na to, żeby wymieniać banery, czy uzupełniać napis o to słowo „powiatowy”.

Natomiast myślę, że jest to dobry sposób na to, żeby szersze grono odbiorców zdawało sobie sprawę z tego, że jest to instytucja powiatowa, i że finansowana jest z budżetu Powiatu, a więc z Państwa decyzji. Warto dodać, że MOS-y nie funkcjonują we wszystkich Powiatach i to, że nasz jest organem założycielskim dla tej instytucji jest to dobry przykład tych działań prospołecznych, które w poprzednich kadencjach władze Powiatu podjęły i których my się też nie wstydzimy.

Staramy się je wspierać. Myślę, że ta sprawa nie powinna budzić szczególnych kontrowersji. Chciałbym też uspokoić pana radnego Mariusza Króla, że ja przynajmniej nie wymyśliłem do tej pory żadnej instytucji powiatowej, której by trzeba dodać nazwę „powiatowy”, ale możemy nad tym wspólnie pomyśleć. Myślę , że to też z korzyścią dla promocji Powiatu – odpowiadał starosta, Jacek Bartkowiak.

Na 13 obecnych na sesji radnych 12 było za zmianą nazwy. Przeciw zagłosował tylko Mariusz Król.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz