Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Mieszkańcy powiatu zagłosowali za JOW-ami. Znamy wstępne wyniki referendum.

Są już wstępne wyniki wczorajszego referendum. W powiecie słupeckim frekwencja wyniosła zaledwie 6,95% i była niższa od średniej krajowej i wojewódzkiej.
Uprawnione do głosowania w powiecie słupeckim były 48264 osoby. Komisje wydały jednak zaledwie 3352 karty, co dało 6,95%. Średnia ogólnokrajowa wyniosła niewiele więcej, bo tylko 7,48%. Spośród gmin powiatu słupeckiego największą frekwencję odnotowano w Powidzu – 14,48%. Co ciekawe, był to najlepszy wynik w całej Polsce. Powyżej średniej krajowej znalazły się również: miasto Słupca (7,68%) i gmina Strzałkowo (7,77%). Najmniej osób do głosowania poszło w gminie Ostrowite- zaledwie 4,9%. Biorąc od uwagę wyniki referendum, mieszkańcy powiatu słupeckiego na zadane pytania odpowiedzieli następująco: 81,1% głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, 16,88% było za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, a 92,93% zagłosowało za wprowadzeniem ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa podatkowego na korzyść podatnika.

FOTO: www.pkw.gov.pl


Brak komentarzy

Dodaj komentarz