Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Mieszkańcy zdecydowali o losach sołectwa

Miejscowość Kowalewo Opactwo Wieś najprawdopodobniej odłączy się od dotychczasowego sołectwa i wejdzie w skład sąsiedniego- Kowalewa Sołectwo. Taką decyzję podjęli podczas wczorajszych konsultacji społecznych mieszkańcy. Frekwencja podczas głosowania była jednak bardzo niska.

O odłączenie miejscowości od sołectwa Kowalewo Opactwo, jakiś czas temu do władz gminy zwrócili się mieszkańcy Kowalewa Opactwa Wsi. W piśmie skierowanym do wójt Grażyny Kazuś uzasadnili to między innymi faktem, że od wielu lat swoje zobowiązania wobec urzędu realizują za pośrednictwem sołtysa sołectwa Kowalewo Sołectwo. Dodatkowo w grę weszły także kwestie związane z podziałem środków funduszu sołeckiego. W odpowiedzi na taką sytuację wójt gminy zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Mieszkańcy, którzy zjawili się na wczorajszym głosowaniu otrzymali kartę konsultacyjną z pytaniem: Czy jest Pan- Pani za zmianą granic sołectwa Kowalewo- Sołectwo poprzez włączenie do sołectwa Kowalewo- Sołectwo wsi Kowalewo- Opactwo Wieś? Po zsumowaniu głosów okazało się, że za takim rozwiązaniem opowiedziało się 46 osób, 6 było przeciw a jedna się wstrzymała.

Frekwencja była jednak bardzo niska, na 368 mieszkańców uprawnionych do głosowania w obu sołectwach swój głos oddało jedynie 53. – Te konsultacje, dla mnie jako sołtysa, mają charakter symboliczny. Nie uważam, że jest problem w tym, że ludzie nie przyszli. To jest tylko, moim zdaniem, kwestia formalna, aby przyłączyć Kowalewo Opactwo Wieś do Kowalewa Sołectwa. Jako sołtys zawsze obsługiwałem te dwie miejscowości i trzeba to sformalizować, zapisać oficjalnie na papierze. Jest to konieczne przede wszystkim dlatego, by mieszkańcy, po naszej stronie, mogli korzystać z funduszu sołeckiego. Ponadto też, jeżeli się tak stanie, to nasze sołectwo będzie mogło wybierać swojego przedstawiciela do Rady Gminy – mówił Wojciech Wojnicz, sołtys Kowalewa Sołectwa.Ostateczną decyzję o odłączeniu miejscowości Kowalewo Opactwo Wieś od sołectwa Kowalewo Opactwo i przyłączeniu jej do sołectwa Kowalewo Sołectwo podejmą radni na najbliższej sesji Rady Gminy Słupca. Początek posiedzenia w środę o 10:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *