Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Miętkiewicz z jednogłośnym Absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Lądek jednogłośne Votum Zaufania i Absolutorium otrzymał wójt, Artur Miętkiewicz.

-Radni Gminy Lądek podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Lądek Artur Miętkiewicz wotum zaufania, a także wynikiem 14 głosów „za” absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W obradach uczestniczyło 14 radnych.

Podczas sesji Wójt przedstawił „Raport o stanie gminy za 2021 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.

Wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium skierowała do Rady Gminy Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny wykonania budżetu Gminy Lądek pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Zaś Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji oraz pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2021 roku.

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także za wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podziękowania skierował także do pracowników urzędu, kierowników jednostek podległych oraz sołtysów za dobrą współpracę w roku ubiegłym z nadzieją na jej kontynuację-czytamy na stronie Gminy Lądek.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz