Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„Młodzież zapobiega pożarom”.

Wilczna, Dolany, Lądek. Z tych trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wywodzą się zwycięzcy Finału Powiatowego „Młodzież zapobiega pożarom”.

W czwartek w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Jury eliminacji pod przewodnictwem st. kpt. Mariusza Pawela oraz członków komisji; mł. asp. Adama Kruszyńskiego, dh Ireneusza Majewskiego, dh Szczepana Babacz dokonała oceny prac pisemnych i ustnych a następnie ustaliła kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Finał Powiatowy zaszczycili swoją obecnością; Wicestarosta Słupecki Pan Czesław Dykszak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st. bryg. Bogdan Kowalski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy dh Szczepan Babacz.

Za przygotowanie turnieju odpowiedzialny był Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego mł. kpt. Jerzy Orchowski jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe  w Słupcy (w tym również upominki i materiały promujące Powiat Słupecki) oraz nagrody rzeczowe od Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych; Dominik Wesołek, Kacper Król oraz Aleksander Wrzesiński wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. w Koninie.
Ciekawostką dla uczestników były również zajęcia edukacyjne na mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych.

Jest to „Wielkopolski program zapobiegania i walki z pożarami – edukacja i profilaktyka pożarowa”, mający na celu m.in. ograniczenie ofiar śmiertelnych w pożarach w budynkach mieszkalnych.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe, klasy I – VI)

Dominik Wesołek – Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym (członek OSP Wilczna)
Dawid Orchowski – Szkoła Podstawowa w Lądku
Patrycja Woźniak – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
Eliza Indycka – Szkoła Podstawowa w Powidzu
Aleksandra Kameduła – Szkoła Podstawowa w Bielsku

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VII oraz Gimnazja klasy III)

Kacper Król- Gimnazjum w Lądku (członek OSP Dolany)
Maria Łopuch- Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku
Hanna Fajfer – Gimnazjum w Ostrowitem
Marta Wardęcka – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Op.
Paweł Chwalik – Zespół Szkolno Przedszkolny w Powidzu

III grupa wiekowa (szkoły Ponadgimnazjalne)

Aleksander Wrzesiński – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (członek OSP Lądek)
Wiktor Kieliszak- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
Kacper Kaczmarek – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
Natalia Matuszewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie
Dominik Kusiołek – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

TEKST/FOTO: Jerzy Orchowski/Dariusz Różański

Brak komentarzy

Dodaj komentarz