Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia konta HIV

W ramach projektu ,,Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Słupcy przeprowadził szkolenie dla uczniów klasy I TA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Odbyło się ono w minioną środę. Celem projektu MLZ kontra HIV jest uzyskanie aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS, nabycie umiejętności podejmowania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia HIV i szerzenia chorób przenoszonych drogą płciową.

Chodzi również o wykształcenie właściwych postaw wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, umiejętność wskazania miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną. Zadaniem młodzieży będzie dalsza edukacja rówieśnicza w zakresie HIV/AIDS, która odbywać się może zarówno w oficjalnych sytuacjach szkolnych jak również podczas spotkań nieformalnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne nt. HIV/AIDS oraz dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia – kontra HIV. Na zakończenie szkolenia uczniowie obejrzeli krótki film animowany o charakterze edukacyjnym pt. „Jak to działa: dopalacze”.

Organizator szkolenia bardzo serdecznie dziękuje dyrekcji CKZiU w Strzałkowie oraz pani pedagog Dorocie Markuszewskiej-szkolnemu koordynatorowi wychowania zdrowotnego, za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *