Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Mniej przestępstw, wyższa wykrywalność. Policja podsumowała 2022 rok.

Podczas corocznej odprawy 2022 rok w Powiecie Słupeckim podsumowała KPP w Słupcy.

-W 2022 roku na terenie powiatu słupeckiego odnotowano 636 zdarzeń skutkujących wszczęciem postępowań przygotowawczych, gdzie dynamika wyniosła 97.2%. Stwierdzono 796 przestępstw przy dynamice 85%, tj. o 141 mniej niż w 2021 roku, wykryto 746 przestępstw, a wykrywalność wyniosła 93.7% i była wyższa o 3.7% od osiągniętej w 2021 roku.

W strukturze przestępczości kryminalnej dominują zdarzenia w 7 wybranych kategoriach przestępstw (uszczerbek na zdrowiu – wszczęto 13 postępowań, bójki i pobicia – wszczęto 3 postępowania, przestępstwa rozbójnicze – wszczęto 1 postępowanie, kradzież cudzej rzeczy – stwierdzono 70 przestępstw, kradzież z włamaniem – stwierdzono 23 czyny, kradzież pojazdu – wszczęto 3 postępowania, uszkodzenie mienia – wszczęto 18 postępowań) przy dynamice 79%, a wykrywalności 80.5%.

W kategorii „Przestępstwa Drogowe” wszczęto 177 postępowań przygotowawczych przy dynamice 109.3%, stwierdzono 159 przestępstw przy wykrywalności 100%.

W 2022 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zanotowano ogółem 1025 zgłoszeń, z czego nie potwierdzono 519 informacji, potwierdzono 59, wyeliminowano 382 przypadki zagrożeń. 58 zgłoszeń określono jako żart lub pomyłkę-czytamy w informacji przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy.

 

Do najczęściej zgłaszanych problemów w 2022 roku w powiecie słupeckim należały:

-przekraczanie dozwolonej prędkości – 595 zgłoszeń,
-nieprawidłowe parkowanie – 89 zgłoszeń ,
-spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 57 zgłoszeń,
-używanie środków odurzających – 22 zgłoszenia,
-zła organizacja ruchu drogowego – 9 zgłoszeń,
-miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 48 zgłoszeń,
-akty wandalizmu – 21 zgłoszeń.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz