Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Mundurowi sprawdzali harcerskie obozowiska

Policjanci wspierani przez strażaków i inne służby kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym powiecie.

W lipcu sprawdzali m.in. obóz harcerski, który zorganizowano w miejscowości Kierz. Oprócz udzielania wskazówek, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, policjanci promowali akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz kampanię ”Dopalacze niszczą życie”.

Ważne jest, aby przebywający na obozach harcerze mieli zapewniony bezpieczny wypoczynek i znali procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń np. pogodowych, czy przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę uczestników. Policjanci i strażacy sprawdzali między innymi zabezpieczenie miejsc noclegowych, drożność dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, a także prawidłowe działanie środków łączności.

Policjanci rozmawiali z obozowiczami na temat zasad wypoczynku nad wodą i na terenach leśnych, tłumaczyli również jak należy się zachowywać w sytuacjach kryzysowych, przestrzegali przed eksperymentowaniem z używkami zwłaszcza narkotykami i dopalaczami.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz