Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Na szkoleniach w Niemczech

loga

Nauczyciele z ZSP Strzałkowo i ZSP Zagórów wzięli udział w tygodniowym szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie”.

Od 04 do 11 maja bieżącego roku grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu branży rolniczej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie uczestniczyła w projekcie „Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. Partnerem, oraz instytucją przyjmującą w realizacji projektu był niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu.

Podczas pobytu uczestnicy zapoznali się  ze strukturą i organizacją ośrodka DEULA, oraz mieli okazję poznać system szkolnictwa w Niemczech z określeniem poszczególnych etapów kształcenia i wyboru możliwych ścieżek rozwoju zawodowego, zwłaszcza w kierunkach kształcenia rolniczego. Nauczyciele obserwowali też zajęcia praktyczne i kształcenie teoretyczne uczniów na terenie ośrodka.

W trakcie odbywania stażu/szkolenia, uczestnicy zapoznali się z możliwością  wykorzystania systemu komputerowego i systemu GPS w rolnictwie, praktycznie uczestniczyli w obsłudze systemów komputerowych wspomagających pracę ciągnika oraz ustawianie parametrów pracy cięgnika.

Uczestnicy podczas pobytu zwiedzili także biogazownię w miejscowości  Jühnde, oraz mieli okazję zapoznania się z produkcją największego kombajnu zbożowego na świecie marki Claas, podczas pobytu w fabryce Claas-a w miejscowości Harsenwinkel.

Poza częścią praktyczną pobytu, grupa poznała także historię i kulturę Niemiec, zwiedzając miasta Nienburg, Bremen, Einbeck i Bremerhaven. Pobyt grupy minął w przyjaznej i przyjacielskiej atmosferze, a wszyscy uczestnicy projektu wrócili z uśmiechem na ustach.

TEKST/FOTO: Tomasz Lubański

loga

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz