Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nadgrodkiewicz ponownie prezesem

Duże zmiany przyniosło nadzwyczajne walne zebranie Słupeckiego Klubu Piłkarskiego, na którym członkowie stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd.

Jak na samym wstępie prezes Mirosław Bednarowicz wyjaśnił, że zebranie było konieczne, ponieważ niespełna dwa tygodnie temu do dymisji z przyczyn osobistych podało się dwóch członków Zarządu Piotr Głowala i Krzysztof Rewers. Na początku spotkania taką samą decyzję podjął również sam prezes oraz jego zastępca Marcin Staśkiewicz. -Nie podołaliśmy temu zadaniu– mówił Bednarowicz, który zaznaczył, że dofinansowanie klubu ze strony miasta nie pozwala nawet na pokrycie podstawowych jego potrzeb. Dodał również, że nie udało mu się pozyskać innych dodatkowych sponsorów dla klubu. Konieczny był zatem wybór nowych władz. Członkowie stowarzyszenia podali cztery kandydatury. Wszystkie wybory zostały dokonane jednogłośnie w otwartym głosowaniu. Jak już wcześniej przypuszczano funkcję prezesa ponownie powierzono Robertowi Nadgrodkiewiczowi, który jeszcze niedawno zrezygnował z ponownego kandydowania w wyborach. Jego zastępcą będzie Artur Kuchowicz, a sekretarzem Krzysztof Rewers. Dodatkowo w skład nowego Zarządu wszedł Krzysztof Sikorski. Komisję rewizyjną stanowić będą z kolei Mariusz Tkaczyk, Piotr Głowala i Jan Topolski. Nowy prezes podziękował za działalność swoich poprzedników i zapowiedział już spotkanie ze wszystkim trenerami oraz rodzicami grup młodzieżowych w celu ustalenia zasad współpracy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz