Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Naprawią drogę Orchowo-Osówiec

Informację o kolejnej planowanej inwestycji drogowej przekazał Powiat Słupecki.

-Kolejny odcinek drogi powiatowej zostanie poddany przebudowie, dzięki czemu za osiem miesięcy przejedziemy z Orchowa do Osówca po nowej nawierzchni. Kwota kontraktu to 6 662 367,80 zł. Dziś (29.11.) w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisana została umowa, na wykonanie której Powiat Słupecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo – Osówiec”, obejmuje odcinek od drogi wojewódzkiej DW262 w m. Orchowo do końca zabudowań w miejscowości Osówiec o długości 2,564 km.

Na zakres prac objętych inwestycją składają się m.in.:wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem powierzchniowym i kanalizacją deszczową zamkniętą, konserwacja istniejących rowów i wykonanie utwardzenia poboczy, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa chodników oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

W ramach inwestycji planuje się również wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawcą robót jest Firma Budowlano – Usługowa „EKO – BUD” s.c. Elżbieta Jacek Majdeccy-czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz