Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nauczyciele na konferencji

W sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie zorganizowana została I Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli z Gminy Zagórów. Odbyła się ona z udziałem Jakuba Niewińskiego, nauczyciela języka polskiego i etyki, edukatora wielokulturowości i tolerancji.

Jakub Niewiński pracuje w Gimnazjum im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie 
i jest pedagogiem z powołania. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nauczyciela Roku, przyznawaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Jego praca dydaktyczno-wychowawcza charakteryzuje się innowacyjnością. Nauczyciel korzysta m.in. z technik coachingowych oraz wielokulturowości i lokalnej pamięci historycznej. Te zagadnienia przybliżył w dwóch wykładach zatytułowanych „Narzędzia i kompetencje coachingowe nauczyciela w relacji z uczniem” oraz „Wielokulturowość miejsca szansą na łączenie edukacji formalnej z pozaformalną”.

Żeby móc właściwie nauczać i wychowywać dzieci czy młodzież, należy stworzyć odpowiednią przestrzeń. Moi wychowankowie np. sami zaprojektowali i pomalowali klasę. Należy także mieć wiedzę o podopiecznych, ich zainteresowaniach i systemie wartości. Wtenczas łatwiej nam z nimi nawiązać nić porozumienia- mówił pedagog.– Jestem w zasadzie przeciwny wystawianiu ocen uczniom. Oceny raczej służą do tego, aby dać uczniowi do zrozumienia, że czegoś nie wie, że popełnia błędy, że jest do niczego. Niższe oceny nie motywują go do pracy, tylko przygnębiają i obniżają samoocenę. To jest zachowanie opresyjne. A powinno być inaczej, tzn. należy dać uczniom możliwość popełniania błędów, na których będą mogli się uczyć. Podczas lekcji najpierw należy dać uczniom możliwość doświadczenia, przeżycia, a później teoretyzować. Niestety najczęściej jest odwrotnie-opowiadał.

Nauczyciel pisze projekty edukacyjne i uczestniczy z wychowankami w wymianach zagranicznych ze szkołami z Izraela, Francji, Gruzji, Turcji czy Portugalii. Chce, aby młodzi poznawali różne kultury i religie oraz rozwijali uczucie empatii.- Szkoła powinna być kuźnią a nie rzeźnią. Nauczyciel powinien wyzwalać kreatywność w uczniach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio prowadziłem zajęcia ex catedra. Zazwyczaj siadamy w półokręgu, często na wykładzinie, i prowadzimy rozmowy- mówił edukator. 
Pomiędzy wykładami była przerwa, podczas której nauczyciele mogli zadać gościowi pytania, jak również skorzystać z bufetu kawowego ufundowanego przez Irenę Gizel, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy w Zagórowie.
Na zakończenie konferencji organizatorzy wręczyli prelegentowi książki i albumy związane z Zagórowem Przedsięwzięcie edukacyjne zorganizowali Gimnazjum im. Królowej Jadwigi i MGOK.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz