Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nauka przez internet w Zagórowie

Przerwa w zajęciach w związku z epidemią koronawirusa dla uczniów szkół nie oznacza czasu wolnego od nauki. Postanowiliśmy sprawdzić jak sytuacja wygląda w naszych placówkach.

-Od 12 marca , czyli od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ZSOiZ w Zagórowie rozpoczęliśmy nauczania zdalne.

Nasi uczniowie otrzymują materiały, prezentacje i zadania od nauczycieli na platformie Office 365, nauczyciele zachęcają uczniów do pracy z e-podręcznikami i z materiałami na stronach rządowych ministerstwa edukacji , przesyłane są linki do filmów edukacyjnych , które darmowo wydawnictwa umieszczają w Internecie . Dodatkowo odbywały się lekcje on-line w postaci wideokonferencji z przedmiotów zawodowych teleinformatycznych i języka angielskiego za pomocą Teams ( narzędzia z platformy Office 365) oraz platformy My English Lab,Quizlet Live i “a Desk ( na których znajdują się podręczniki on -line , słowniki, filmy edukacyjne i animacje gramatyczne).

Uczniowie wykonane zadania przesyłają nauczycielom do sprawdzenia. Póki co prace uczniów nie podlegały obowiązkowej ocenie . Uczniowie i rodzice mają kontakt z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego, telefonu i czatów na Teams. W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół do 10 kwietnia, jesteśmy w trakcie odbywania szkoleń wewnętrznych aby od 25 wdrożyć nauczanie on- line w postaci wideokonferencji za pomocą Teams dla wszystkich przedmiotów prowadzonych zgodnie z podstawą programową we wszystkich typach szkół naszego zespołu w oparciu o szczegółowe wytyczne podane w rozporządzeniu.

Problemem jednak jest fakt, iż nie wszyscy uczniowie maja nieograniczony dostęp do komputera ( czasami jeden komputer przypada na kilka osób w domu , które również zdalnie pracują lub się uczą ) czy Internetu o właściwej szybkości- tłumaczy Małgorzata Iwanicka, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz