Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Nie będzie rozwoju bez zaangażowania mieszkańców

Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców i rozwój powiatu to główne cele stowarzyszenia Obywatelski Powiat Słupecki. Swoją działalność ugrupowanie oficjalnie zainaugurowało podczas wczorajszego walnego zebrania.

Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki powstało w ubiegłym roku. Od początku na jego czele stanął znany lekarz i radny powiatowy, Zygmunt Zieliński. Obecnie ugrupowanie liczy ponad 100 członków. Większość z nich, bo ponad 70 zjawiło się wczoraj w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy by wziąć udział w walnym zebraniu. Dodając do tego sympatyków stowarzyszenia i osoby zainteresowane jego działalnością, sala szkoły zapełniła się niemal do ostatniego miejsca. Na spotkaniu nie zabrakło także lokalnych samorządowców, wśród których znaleźli się m.in. Grażyna Kazuś- wójt gminy Słupca, Arleta Pleśniak- wójt gminy Lądek oraz Teodor Pryka- wójt gminy Orchowo.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Mateusza Wojciechowskiego. Następnie Zygmunt Zieliński przedstawił ideę powołania stowarzyszenia oraz główne cele jego działalności. – Stowarzyszenie powstało z dwóch powodów. Pierwszy z nich to rozwój postaw obywatelskich mieszkańców a drugi, który wynika z pierwszego to rozwój powiatu. Nie można bowiem rozwijać powiatu bez postaw obywatelskich, czyli bez zaangażowania i uczestniczenia w realizacji zadań rozwojowych jego obywateli – tłumaczył Zieliński. Jednocześnie zapewnił on, że stowarzyszenie nie jest partią polityczną a więc jego nadrzędnym celem nie jest walka o władzę. Nie oznacza to jednak, że organizacja nie wystawi swoich kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych.

Jak można przeczytać w statucie stowarzyszenia, do jego głównych celów należą: wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju powiatu słupeckiego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności obywatelskiej, współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi czy wspieranie opieki społecznej. Cele te realizowane mają być m.in. poprzez promowanie powiatu, jego historii i kultury, organizowanie wykładów, konferencji i wystaw, konkursów wiedzy o samorządzie, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, itd.

Podczas zebrania władze stowarzyszenia zaprezentowały również logo, które zaakceptowane zostało przez większość członków oraz przedstawiły plany na obecny rok. Znalazły się wśród nich m.in. zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy, przygotowanie wyprawek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz przeprowadzenie co najmniej dwóch imprez charytatywnych. Ustalono również minimalną wysokość składki członkowskiej, która wynosić będzie 5 zł miesięcznie.Jednym z najważniejszych punktów walnego zebrania było udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi. W tej kwestii członkowie stowarzyszenia nie mieli jednak wątpliwości i jednogłośnie opowiedzieli się za taką uchwałą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *