Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nie będzie wjazdu z ul. Ogrodowej na K92?

Negatywną odpowiedź na wniosek dotyczący odblokowania wjazdu na drogę krajową K 92 z ulicy Ogrodowej otrzymał słupecki samorząd od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja dziwi tym bardziej, że wniosek złożony w tej samej sprawie w 2012 roku został zaopiniowany pozytywnie.

Chcą ułatwienia dojazdu do posesji
Całą sprawę opisywaliśmy już jakiś czas temu, a dotyczyła ona problemu ulic Ogrodowej i Wąskiej w Słupcy. Na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta Krzysztof Rewers na ręce burmistrza złożył dwa listy podpisane przez mieszkańców wspomnianych ulic, w których domagają się oni od miasta porządnego remontu swoich dróg oraz umożliwienia im wjazdu na posesję z drogi K 92. Jak się okazało wykonanie remontu ulic ze względu na ich stan wymaga przygotowania projektu budowlanego. Ma on określić między innymi rodzaj nawierzchni ulic oraz sposób odwodnienia. W pierwszym kwartale tego roku dokument ten zostanie przedłożony Radzie Miasta, która ma ująć go w planach inwestycyjnych miasta i zabezpieczyć niezbędne środki w budżecie na ten cel. Jeśli zostanie on zaopiniowany pozytywnie wykonanie remontu zostanie zlecone jeszcze w tym roku. Drugim istotnym problem jaki poruszyli mieszkańcy jest możliwość odblokowania im wjazdu z ulicy Ogrodowej na drogę krajową K 92. 9 lutego słupecki urząd wysłał pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o rozpatrzenie takiej możliwości oraz podanie warunków technicznych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego zjazdu. Na ostatniej sesji Rady Miasta w-ce burmistrz Tomasz Garsztka odczytał odpowiedź jaka 3 marca została przysyłana z Poznania.

Kierowcy ważniejsi od mieszkańców
Już na początku listu zastępcy dyrektora oddziału GDDKiA adresowanego do Urzędu okazuje się, że wniosek został zaopiniowany negatywnie. –Stwierdzić należy, iż ulica Ogrodowa na odcinku przylegającym do drogi nr 92 jest drogą lokalną, stanowiąca dojazd do kilku posesji mieszkalnych, co oznacza, że nie jest to ciąg komunikacyjny o tak dużym znaczeniu, iż powinien posiadać włączenie do drogi klasy GP(główna ruchu przyspieszonego), jaką jest droga krajowa nr 92. Tut. oddział zwraca uwagę, iż ul. Ogrodowa jest częścią sieci ulic miejskich Słupcy mającą powiązanie z główną ulicą miasta tj. ulicą Warszawską poprzez ul. Okopową i Wąską. Ulica Warszawska poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 263 posiada połączenie z drogą krajową nr 92- czytamy w oficjalnej odpowiedzi GDDKiA. W dalszej części listu jego nadawca przytacza statystyki dotyczące natężenia ruchu na drodze krajowej na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2010 roku. Według tych danych natężenie wynosi 703 pojazdy na dobę. Zaraz potem w piśmie pada argument dotyczący przepisów lokalizowania skrzyżowań na drogach głównych ruchu przyspieszonego. Jak podaje autor listu zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem odstępy miedzy takimi skrzyżowaniami powinny być nie mniejsze niż 1000 metrów. Na terenie zabudowy dopuszcza się jednak wyjątkowo pojedyncze odstępy nie mniejsze nić 600 metrów jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe lub ukształtowanie sieci drogowej uzasadniają taką odległość. Co ciekawe w omawianym przypadku wspomniana odległość mieści się w normie, ponieważ wynosi 700 metrów. Wydawać by się zatem mogło, że nie ma żadnych przeciwwskazań do odblokowania ulicy Ogrodowej. Tym bardziej dziwi kolejne zdanie listu podkreślające, że nie jest to argumentem do wydania zezwolenia na wykonanie omawianego skrzyżowania, dlatego, że zdaniem nadawcy ulica Ogrodowa posiada funkcjonalne połączenie z siecią ulic w Słupcy. -Biorąc pod uwagę interes prawie 8 tysięcznej rzeszy kierowców poruszających się drogą krajową nr 92, po której ruch będzie mógł się odbywać bez zagrożeń, jakie niesie każde kolejne włączenie lub skrzyżowanie z drogą , negatywne stanowisko zarządcy drogi krajowej nr 92 w zakresie włączenia ul. Ogrodowej do drogi krajowej nr 92 jest uzasadnione- czytamy na końcu przytaczanego listu.

Te same wnioski, sprzeczne odpowiedzi
Dużo więcej wątpliwości w całej sprawie budzi fakt, że podobny wniosek Urząd Miasta w Słupcy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystosował już w 2012 roku. Wówczas odpowiedzi na list udzieliła ta sama osoba, czyli zastępca dyrektora oddziału. Tym bardziej dziwi fakt, że wtedy decyzja, jaką otrzymał urząd była pozytywna. Zakładała ona jednak spełnienie wielu warunków niezbędnych do jej realizacji i pozwalała jedynie na wjazd jednokierunkowy. –Nie zostało to zrealizowane w 2012 roku i później, ponieważ nie było zgody ze strony mieszkańców ul. Ogrodowej. W ten sposób to pismo straciło swoją ważność-mówił w-ce burmistrz Tomasz Garsztka, który dodał, że miasto wcale nie zgadza się z negatywną decyzją GDDKiA w tej sprawie. Głos w całej sprawie zabrał również Krzysztof Rewers- Firma Kornik ma wjazd na łuku drogi. Ulica Ogrodowa została zamknięta tylko dlatego, że osoba prywatna posiadająca stację benzynową zrobiła sobie lewoskręty. Tym samym zamknięto możliwość wjazdu dla mieszkańców, którzy mieszkają tam od dziesiątek lat w interesie jednej osoby. W związku z tym bardzo prosiłbym pana burmistrza o podjęcie działań w tej kwestii- mówił mieszkaniec. -Drugi raz to czytam i drugi raz do mnie to dochodzi, że to jest masło maślane. Facet, który to pisał chyba nie wie gdzie jest ulica Ogrodowa w Słupcy. Tam nie ma kilku posesji mieszkalnych. Jest ich kilkanaście- skomentował pismo radny Józef Graczyk, który jednocześnie zaapelował do pozostałych radnych o pozytywne zaopiniowanie planowanego projektu remontu ulic Ogrodowej i Wąskiej. O sprawie informować będziemy na bieżąco.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz