Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Niejednogłośne absolutorium dla zarządu

Rada Powiatu Słupeckiego udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Decyzja nie była jednogłośna.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium z tego tytułu Zarządowi Powiatu to najważniejsze kwestie jakimi zajęli się radni na ostatniej sesji. Sprawozdanie przedstawił starosta Mariusz Roga. W 2014 roku powiat słupecki zrealizował budżet na poziomie 69.590.294,14 zł co stanowi 97,9% planu. Z kolei plan wydatków wykonany został w 97,4% co daje 69.910.234,81 zł. W wyniku osiemnastu uchwał zmieniających budżet zwiększono prognozowane dochody o 9.362.343 zł, a wydatki o 10.862.343 zł. Udało się też zmniejszyć zakładany deficyt budżetowy o 366.459,33 zł.

Chociaż sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupeckiego nie wszyscy radni zagłosowali „za” absolutorium dla zarządu. Od głosu wstrzymało się dwóch członków Prawa i Sprawiedliwości. – Matematycznie wszystko w tym budżecie się zgadza, budżet został wykonany tak jak został założony, ja natomiast mam uwagi do zarządu powiatu, że zbyt mało energicznie pozyskuje dodatkowe środki i dlatego taka decyzja– tłumaczył radny PiS, Waldemar Miernik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *