Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowa droga w Młodojewie z lotu ptaka

Praktycznie skończona jest już inwestycja związana z budową drogi Młodojewo-Młodojewo Parcele. Prace na tym odcinku trwały cztery miesiące.

W sobotę sprawdziliśmy jak prezentuje się ona z góry. Tego samego dnia na drodze pojawiło się oznakowanie poziomie.  Ma ona zostać odebrana w najbliższych dniach.

Koszt modernizacji odcinka o długości 1,764 km wyniósł nieco ponad 4 000 000 zł. Inwestycja była przez Starostwo Powiatowe w Słupcy, przy współudziale Gminy Słupca w postaci wkładu własnego w wysokości 500 000 zł. Starostwo przeznaczyło na ten cel 1 541 243,61 zł, a środki pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dodatkowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 962 791,75 zł 

-Celem realizowanego zadania była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi zarówno poruszających się pojazdami jak i pieszo.  Wykonano częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami.

Poszerzono nawierzchnię jezdni do 6 m, ułożono warstwy wiążącą i ścieralną na całości przebudowywanego odcinka, wykonano chodnik na długości 1,558 km – w granicach pasa drogowego,  wykonano istniejące zjazdy do przyległych posesji, wyremontowano przepust i  kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz linie krawędziowe i segregacyjną.

Po technicznym odbiorze robót i usunięciu ewentualnych niedoróbek czy też usterek, przystąpimy do odbioru końcowego, a co za tym idzie do rozliczenia końcowego inwestycji- czytamy w informacji od Powiatowego Zarządu Dróg.

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz