Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowa dyrektor poradni

Od 1 września obowiązki służbowe objęła nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, Agnieszka Kiełducka.

Na stanowisko została powołana jednogłośnie, uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego. Agnieszka Kiełducka to mgr pedagogiki specjalnej-resocjalizacji, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany organizator oświaty, nauczyciel dyplomowany, trener oświatowy, trener kompetencji psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii trudności matematycznych i dyskalkulii. Prowadzi zajęcia wspierające i rozwijające kompetencje matematyczne dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie pow. koniński.

Dziś akt nominacji, najlepsze życzenia i gratulacje przekazali starosta Mariusz Roga, wicestarosta Szymon Grzywiński oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Kordylewska. Powierzenie obowiązków nowej dyrektor nastąpiło na okres pięciu lat szkolnych, czyli do 2021 roku.


Najnowszy komentarz
  • Dobre wieści dla Poradni w Słupcy. Nareszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Gratulacje dla Pani Dyrektor.

Dodaj komentarz