Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowa karetka dla SP ZOZ w Słupcy

Słupecki Zespół Ratownictwa Medycznego będzie miał do swojej dyspozycji nową karetkę.  Wszystko w trosce o poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

Już kilka miesięcy temu Rada Społeczna SP ZOZ w Słupcy wyraziła zgodę na zakup nowego pojazdu w formie ratalnej. – Biorąc pod uwagę sytuację flotową szpitala, a także duży obszar działania Zespołu Ratownictwa Medycznego, powstała konieczność zakupu dodatkowego ambulansu. Głównym celem nabycia tego typu karetki jest podniesienie jakości usług przedszpitalnych, a tym samym poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Pieniądze na zakup, dzięki racjonalnej polityce finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią w 100% środki własne szpitala – mówi wicestarosta, Szymon Grzywiński.

Koszt nowego pojazdu z wyposażeniem, na które składa się m.in. respirator transportowy czy defibrylator z teletransmisją danych do szpitali posiadających kardiologię zabiegową, to blisko 400 tysięcy złotych brutto. Oficjalne przekazanie auta zaplanowano na dziś.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz