Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowe instalacje fotowoltaiczne powstaną w Gminie Ostrowite

Gmina Ostrowite podpisała umowę z firmą MagElektro Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach stacji uzdatniania wody oraz na terenie oczyszczalni ścieków.

-Inwestycja ta realizowana jest w ramach zadania: ,,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków” – wkład własny, część: zaopatrzenie w energię (OZE).

Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe i montażowe instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach: Kąpiel, Giewartów Holendry oraz Siernicze Małe, a także na nieruchomości, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, łącznie 170 KWp.

Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła na potrzeby własne istniejących instalacji technologicznych, jak również przyczyni się do redukcji wydatków na energię elektryczną, co będzie miało bezpośredni wpływ na kształtowanie się kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Ponadto należy podkreślić, iż realizacja zadania będzie miała ogromny wpływ na środowisko, ponieważ pozwoli uzyskać efekt ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów.

Koszt zadania to: 609 262,75 zł- informuje wójt, Mateusz Wojciechowski.

 

FOTO: Gmina Ostrowite


Brak komentarzy

Dodaj komentarz