Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli

Ciekawe zajęcia i wyjazdy warsztatowe to tylko niektóre możliwości z jakich skorzystać mogą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ciążeniu. Wszystko za sprawą unijnego projektu realizowanego w placówce.

Projekt nosi nazwę „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie opiewa na kwotę 345 044,00 zł i trwać będzie do 30 czerwca 2020 r.

W ramach projektu planuje się zrealizowanie zajęć: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, dydatktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, koła matematycznego, koła ekologiczno – przyrodniczego wraz z warsztatami naukowymi w terenie oraz koła językowego.

Oprócz tego, dzieci i nauczyciele będą mogli skorzystać z ciekawych wyjazdów edukacyjnych m.in. do: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Ośrodka Edukacji Leśnej w Gołuchowie, a także palmiarni i ogrodu botanicznego w Poznaniu.

Nauczyciele mogą również otrzymać wsparcie w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, a dla uczniów ostatnich klas prowadzone będzie doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Szkole Podstawowej w Ciążeniu oraz w Urzędzie Gminy Lądek, a także na stronach internetowych tych placówek.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz