Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Strzałkowo

Informację o nowych stawkach za śmieci odbierane na swoim terenie opublikowała Gmina Strzałkowo.

To efekt uchwały podjętej przez Radę Gminy. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 lutego i przedstawiają się następująco:

– zbiórka odpadów komunalnych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,
– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 87,00 zł/osobę/miesiąc,
-zwolnienie w przypadku, kiedy właściciel kompostuje bioodpady – 1,00 zł/osobę/miesiąc (właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

-Opłaty w zmienionej wysokości należy uiszczać od dnia 1 lutego 2022 r. na dotychczas przyjętych zasadach. Uwaga! Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa (oddział w Słupcy ul. Wspólna 8).

Dodatkowe informacje można uzyskać: Urząd Gminy Strzałkowo Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 lub pod nr tel. 63 274-60-55- czytamy na stronie Urzędu Gminy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz