Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Nowe zasady gospodarki odpadami w Gminie Powidz

Zmianę przepisów dotyczących odbioru odpadów na swoim terenie wprowadza Gmina Powidz.

-W związku ze zmianą metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (tj. od zużytej wody) informujemy o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składnie deklaracji według nowych zasad możliwe będzie w styczniu.

Deklaracje zostaną rozniesione za pośrednictwem Poczty Polskiej do każdego mieszkańca gminy. Ponadto druk deklaracji można pobrać ze strony Internetowej www.powidz.pl w zakładce do pobrania: gospodarka odpadami oraz odebrać w Urzędzie Gminy Powidz. Prosimy o wypełnienie dokumentu oraz dostarczenie go w wyznaczonym terminie do Domu Kultury w Powidzu.

W przypadku trudności w wypełnieniu deklaracji, będą mogli Państwo skorzystać z pomocy pracowników urzędu podczas zorganizowanych dyżurów w Domu Kultury w Powidzu, w tym uzyskać informację o średniomiesięcznym zużyciu wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

W przypadku jeśli nie mogą Państwo przyjść we wskazanym w harmonogramie dniu, zapraszamy do Urzędu Gminy Powidz po zakończonym cyklu dyżurów pełnionych w Domu Kultury tj. po dniu 3.02.2022 r.

Harmonogram wywozu odpadów zostanie Państwu dostarczony do dnia 10 stycznia 2022 r- informuje wójt, Jakub Gwit.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz